สินค้าอุปกรณ์ข้อต่อและท่อพีวีซี

Home สินค้าอุปกรณ์ข้อต่อและท่อพีวีซี

ได้แก่ ท่อพีวีซี และอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี สีฟ้า เหลือง เทา ขาว กาวทาท่อ และเทปพันเกลียว