เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้า “คุณ” จะถูกใช้เพื่อการสั่งซื้อสินค้าของร้าน พิชัยโลหะภัณฑ์ หรือ ตาดำฮาร์ดแวร์วัดชม (“ร้านค้าฯ”) เท่านั้น และจะถูกเก็บเป็นความลับ ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

การสั่งซื้อ การยกเลิก และการคืนสินค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
  1. การซื้อสินค้า “คุณ” จะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อที่จะยืนยันการสั่งซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดวิธีการสั่งซื้อได้ ที่นี่
  2. การชำระเงิน เมื่อ “คุณ” ได้ทำการซื้อสินค้าแล้ว จะต้องการทำการส่งหลักฐานการโอนมาด้วยทุกครั้ง ตามที่ระบุใน วิธีการสั่งซื้อสินค้า หรือ เลือกวิธีการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง
  3. การยกเลิกการสั่งซื้อ “คุณ” จะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ ก็ต่อเมื่อ ทาง “ร้านค้าฯ” ยังไม่ได้ทำการจัดส่งสินค้า หากทำการจัดส่งแล้ว ขอปฏิเสธในการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนเงิน
  4. การคืนสินค้า “คุณ” อาจคืนสินค้าให้ “ร้านค้าฯ” ได้ในกรณีที่มีข้อบกพร่องหรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่ง “คุณ” ได้ระบุต่อ “ร้านค้าฯ” ทางช่องทางการติดต่อช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ในกรณีอื่นๆ “ร้านค้า” ขอพิจารณาด้วยตนเองที่จะปฏิเสธการคืนสินค้า

อัพเดท กันยายน 2562

0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับสู่ร้านค้า