นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร

พิชัยโลหะภัณฑ์ หรือ ตาดำฮาร์ดแวร์วัดชม (“ร้านค้าฯ”) เป็นร้านค้าขายปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน ซึ่งเปิดมานาน กว่า 20 ปี โดยผู้ที่ควบคุมดูแลเว็บไซต์นี้ คือ นายวัชระ ฟักสวัสดิ์

การเก็บข้อมูลของผู้ลงทะเบียนสมาชิก การใช้บริการสั่งซื้อสินค้า และการเปิดเผยข้อมูล

ร้านค้าฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณลูกค้า (“คุณ”) ในการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ โดยร้านค้าฯ จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลล์, ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า, หรือการชำระเงิน เป็นความลับ และจะไม่จำหน่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นกรณี

(1) ได้รับความยินยอมจากคุณ
(2) ข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดส่งสินค้า ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, และเบอร์โทรศัพท์ ให้แก่บริษัทบริการขนส่ง
(3) เป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(4) การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง