การจัดส่งสินค้า

ช่องทางในการจัดส่งสินค้า

  1. Flash Express รอรับสินค้าตามที่ระบุไว้ในที่อยู่จัดส่ง เขตกทม./ปริมณฑล 1-2 วัน และ ต่างจังหวัด 2-4 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ก็จัดส่งครับ)
    ตรวจสอบสถานะการขนส่ง : https://www.flashexpress.co.th/tracking/
  2. Kerry Express รอรับสินค้าตามที่ระบุไว้ในที่อยู่จัดส่ง เขตกทม./ปริมณฑล 1-2 วัน และ ต่างจังหวัด 2-4 วัน
    ตรวจสอบสถานะการขนส่ง : https://th.kerryexpress.com/th/track/

อัตราค่าขนส่งโดยประมาณ

อัตราค่าขนส่ง tadumhw